Bất kể những hình thức phản đối của anh chị em giáo dân nhằm phản kháng lệnh trục xuất do nhà cầm quyền Bạch Nga (Belarus) đưa ra, 7 linh mục và 5 nữ tu Ba Lan đã phải rời khỏi Bạch Nga vào cuối năm vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu cho các vụ trục xuất này là vì các linh mục, nữ tu đã dấn thân trong các công tác xã hội.

Đứng trước nguyên tắc “hai không” của bộ Ngoại Giao Bạch Nga: “Không lý do, không trả lời”, các nhà lãnh đạo tôn giáo bị trục xuất khỏi Bạch Nga chỉ có thể đoán tại sao mình bị trục xuất chứ không thể hiểu chắc chắn được.

Cha Mariusz Ilaszewicz cho Forum 18, một tổ chức bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tại các nước Đông Âu, biết là các hoạt động của ngài bao gồm các cuộc gặp gỡ dành cho giới trẻ nghiện rượu đã là lý do chủ yếu cho quyết định trục xuất này. Cha Jaroslaw Hrynaszkiewicz cũng nghĩ tương tự.

Cha Mariusz nhận xét rằng “Họ không nuốn thấy các linh mục hoạt động xã hội và qua đó truyền giáo. Bất cứ điều gì một linh mục nói ra cũng đều bị coi là có tính chất chính trị - nếu ngài đề cập đến tình trạng thiếu sự thật hay tự do tại Belarus thì ngài lập tức bị coi là thành phần chống chế độ. Nhưng có những vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng tại Belarus”.

Cha Mariusz bày tỏ sự kinh ngạc của ngài trước các cuộc biểu tình tuyệt thực của anh chị em giáo dân nhằm ủng hộ ngài chống lại lệnh trục xuất của nhà nước: “Họ đã vượt qua được nỗi sợ; tình liên đới đã bắt đầu ngay cả tại các làng mạc heo hút”.

Trong khi đó, lãnh sự quán của Bạch Nga tại Warsaw cảnh cáo các linh mục sang thăm Bạch Nga là “chớ có dự phần vào bất cứ hoạt động tôn giáo nào”.

Trong tổng số khoảng 10,500,000 dân, 80% người Bạch Nga theo Chính Thống Giáo Mạc Tư Khoa. Người Công Giáo chỉ chiếm 12% dân số và gồm có 1 tổng giáo phận Minsk-Mohilev và 3 giáo phận (Grodno, Pinsk và Vitebsk)