(Belarus).“Không có bất cứ lý do gì” đã được giải thích cho quyết định của Belarus không triển hạn visa cho 12 linh mục và nữ tu Ba Lan. Cha chánh xứ nhà thờ chính tòa Belarus đã cho thông tấn xã Forum 18, cơ quan theo dõi các cuộc bách hại tôn giáo tại Đông Âu, biết như trên hôm 1/10/2006.

7 linh mục va 5 nữ tu Ba Lan đã làm việc trong các giáo xứ miền Grodno đã được yêu cầu rời khỏi Belarus trước năm 2007. Cha chánh xứ nhận định: “Đây là lần đầu tiên nhiều linh mục tu sĩ đã bị từ chối gia hạn visa”. Cha nhận xét thêm là việc trục xuất hàng loạt như vậy cũng chưa từng xảy ra tại 3 giáo phận khác của Belarus.

Các viên chức tôn giáo vụ tại Grodno từ chối trả lời thông tấn xã Forum 18 về lý do của vụ trục xuất hàng loạt này. Tuy nhiên, Aleksandr Kalinov của vụ tôn giáo và sắc tộc sự vụ tại Minsk cho rằng các linh mục ngoại quốc đến Belarus đã quá dư thừa.

Trong số khoảng 350 linh mục Công Giáo tại Belarus, hơn ½ là người nước ngoài. Cuối năm 2005, hai linh mục Ba Lan đã bị từ chối cấp chiếu khán và đành phải về nước.

Thông tấn xã Forum 18 cũng tường thuật về trường hợp linh mục Antoni Kochko, người đã bị đưa ra tòa về tội dám làm lễ ở một nhà thờ ngoài khu vực được phép. Cha Antoni Kochko có lẽ sẽ bị trục xuất.