34. BÁ HỔ VIẾT CÂU ĐỐI

Đường Bá Hổ có một lần viết giùm cho thương nhân nọ một bức đối liễn:

- “Buôn bán như ý xuân, tài nguyên như nguồn nước.”

Người thương nhân ấy không vừa ý, nói rằng ý tứ của bức đối liễn cần phải rõ ràng và dễ hiểu mới hay.

Đường Bá Hổ viết lại bức đối liễn khác:

- “Trước cửa buôn bán, giống như muỗi tháng hè, đoàn vào đoàn ra; trong hộc tiền đồng, phải như rận mùa đông, càng bắt càng nhiều”.

Thương nhân nọ rất là vui vẻ mới cáo từ mà về.

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 34:

Con người ta càng ngày càng sống thực tế: thực tế trong tình yêu, thực tế trong việc làm, thực tế trong cách suy nghĩ và thực tế trong quảng cáo.

Truyền bá Phúc Âm trong thời đại ngày nay cũng cần phải thực tế cho phù hợp với thời đại, bởi vì không ai tin có một Thiên Chúa là Cha nhân từ, nếu chúng ta –những người con của Cha trên trời- không sống nhân từ với mọi người. Cũng vậy, người ta sẽ cảm thấy chán nản khi đi dự thánh lễ, nếu cha sở giảng Phúc Âm không phù hợp với thực tế cuộc sống xã hội, và cuộc sống thực tế của ngài không phù hợp với lời ngài giảng dạy...

Người buôn bán muốn thực tế cách quảng cáo, người công nhân muốn tiền lương phải phù hợp thực tế cuộc sống, và người Ki-tô hữu cũng muốn Lời Chúa được giảng dạy cách thực tế hơn, phù hợp hơn với cuộc sống đầy biến hóa hôm nay.

Bởi vì Lời Chúa vốn là sống động và thực tế.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info