26. KHIÊNG CÁI MŨI

Người ở Ngô Hạ (nay là huyện Tô Châu) gọi các đầy tớ là cái mũi.

Giữa năm Gia Tĩnh, Vương Thị có tên đầy tớ tên là Ngô Nhất Lang, đột nhiên giàu to và dùng tiền mua một chức quan nên không coi ai ra gì, kiêu hãnh khác thường.

Một hôm, hắn ta ngồi trên kiệu có bốn người khiêng đi dự tiệc, quan hiếu liêm Trương Bá Khởi rất ghét khí thế khoa trương của Ngô Nhất Lang, bèn phịa một câu chuyện “báo cáo” để nói móc ruột Ngô Nhất Lang.

Trương Bá Khởi nói với Ngô Nhất Lang:

- “Gần đây nghe nói báo cáo đã bắt được rồi?”

Ngô Nhất Lang hỏi sự tình cặn kẻ, Trương Bá Khởi nói:

- “Báo cáo nguyên là một quái vật, thân dài mười trượng, lưng có trăm vảy cứng, chặt đầu nó, cũng nặng mấy ngàn cân”.

Ngô Nhất Lang nói:

- “Làm gì có chuyện đó?”

Trương Bá Khởi nói:

- “Chỉ là một “cái mũi” mà cũng phải có bốn người khiêng mới được”.

Ngô Nhất Lang biết là ông ta châm chích mình, nên bỏ dở bữa tiệc mà đi về.

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 26:

Thành thật mà nói, người tri thức, người có học rất úy kỵ, e dè những người trước đây làm đầy tớ bây giờ có tiền rồi mua chức quan, bởi vì những ông quan này sẽ trả thù, hành hạ cho bù lại những ngày cực khổ trước đây…

Thời nay có rất nhiều người giàu lên nhờ bán đất, có nhiều tiền rồi xây nhà cao cửa rộng, sắm đầy đủ mọi tiện nghi như một tổng giám đốc của một công ty lớn, ăn chơi sa đà trác táng vì đồng tiền không phải do mồ hôi mà có, cho nên, sau một hai năm thì nghèo vẫn hoàn nghèo, mà có khi cón nghèo hơn vì đất đai đã bán sạch, họ có tiền tiêu xài bù lại những ngày khổ cực…

Người Ki-tô hữu dù nghèo hay giàu, dù làm quan hay làm thường dân, thì cũng vẫn luôn có một cái tâm bình an và khiêm tốn.

Bình an để biết thông cảm, khiêm tốn để biêt hợp tác.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info