10. Đắc tội với Đức Chúa Giê-su nhất, làm thương tổn thánh tâm Ngài nhất, chính là khi con người ta không nương cậy vào Ngài.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info