15. ÔNG THẦY THUỐC VẢI

Lúc ngoại tổ phụ bị bệnh, các người trị bệnh đều là lang băm. Có một thầy thuốc họ Đặng nổi tiếng gần xa, nhưng kỹ thuật chữa bệnh thì rất bình thường, chữa bệnh nhiều tháng thì bệnh tình của ngoại tổ phụ -ngược lại- thêm trầm trọng, sau đó thì chỉ có cách là mời Trần Tu Viên đến chẩn bệnh.

Ông ta coi các toa thuốc mà các thầy thuốc đã viết, nói:

- “Đều là bị các lang băm kê thuốc mà hư chuyện !”

Ông ta lại còn chú ý cách đặc biệt một toa thuốc nọ và phê bình:

- “Thủ đoạn của các lăng băm dạo, đại khái cũng giống nhau”.

Qua mấy ngày sau, các thầy thuốc nhìn thấy chữ của Trần Tu Viên phê, thì tất cả sắc mặt ủ rủ. Duy chỉ có ông lang băm họ Đặng nọ nhìn chữ “thị 市” thành chữ “vải 布” nên hỏi:

- “Tại sao ông họ Trần ấy kêu chúng ta là thầy thuốc vải?”

Mọi người cười thầm, bèn gọi ông lang băm họ Đặng ấy là “ông thầy thuốc vải”.

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 15:

Thầy thuốc, chỉ có một mục đích duy nhất là cứu người. Có ba loại thầy thuốc: thầy thuốc học hành chính thức, thầy thuốc gia truyền và lang băm là những thầy thuốc dạo. Trong ba loại này, lang băm thường mang tiếng xấu nhất vì họ tay nghề không cao, thường chữa bệnh ba chớp ba nhoáng mà lại còn khoe khoang tay nghề mình này nọ, nên mất uy tín…

Có ba loại giáo dân tồn tại trong Giáo Hội: một là giáo dân nhiệt thành, hai là giáo dân lễ trọng (chỉ đến nhà thờ trong hai dịp lễ phục sinh và lễ giáng sinh), ba là giáo dân trên giấy tờ (chỉ có tên trong sổ Rửa Tội). Trong ba loại này, thì loại giáo dân chỉ có tên trong sổ Rửa Tội là tệ hại nhất, vì họ sống như người không có đạo, không biết đến Thiên Chúa, và dĩ nhiên các lễ nghi của Giáo Hội thì họ mù tịt nên không ai biết họ là người Ki-tô hữu; loại giáo dân tệ hại thứ hai là giáo dân lễ phục sinh và giáng sinh, loại này thường tự khoe khoang mình giữ đạo trong lòng, đi lễ mà lo ra thì cũng vô ích, đọc kinh thuộc lòng mà chửi bới thì cũng chẳng ra gì, nên họ cứ “ung dung” giữ đạo trong lòng, mà không biết là mình càng ngày càng xa Chúa xa Mẹ vì tính khí kiêu ngạo cố chấp của mình.

Lang băm là thầy thuốc không được đào tạo chính thức, nên đọc chữ “thị” thành chữ “vải”, huống hồ là kê toa thuốc cho bệnh nhân, bệnh nhân chết là phải. Cũng vậy, chỉ có đạo trên giấy tờ hoặc chỉ tham dự hai ngày lễ phục sinh và giáng sinh mà thôi, thì nhất định họ là giáo dân khô khan nguội lạnh không thể trở thành chứng nhân cho Tin Mừng được…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info