9. Người mà lúc bình an quá ư hợm mình, khi tác chiến phần nhiều sợ hãi co rúm không dám tiến lên phía trước, thì rất dễ bị té nhào.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info