11. Chúng ta phải trông cậy vào Thiên Chúa, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể chúc phúc cho những việc làm của chúng ta.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info