Chương 42:

THỰC THI

THÁNH Ý CHÚA“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa !” là được vào Nước Trời”cả đâu !Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”. (Mt 7, 21)

1. Sự khôn ngoan chân chính chính là từng bước từng bước đi tìm thánh ý của Thiên Chúa.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


-------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info