22. NGƯỜI COI TƯỚNG HIẾM THẤY

Cố Hạc Minh có sở trường là coi tướng, tất cả lời ông ta nói đều ứng nghiệm, cho nên mọi người gọi ông ta coi tướng giống như thần tiên.

Một lần nọ, có tên vô loại là Đào Ký đến yêu cầu ông ta coi tướng, Cố Hạc Minh nói hắn ta trên mặt có tướng “sát văn”, nội trong ba ngày thì có nạn bị tù tội, bởi vì lời nói quá thẳng thắn làm cho Đào Ký kích động, nên hắn ta dùng hết sức đánh cho Cố Hạc Minh một đấm, nào ngờ ra tay quá mạnh lại đánh trúng chổ hiểm nên Cố Hạc Minh chết tại chổ, do đó Đào Kỳ bị bắt bỏ tù.

Mọi người đều tán dương Cố Hạc Minh coi tướng thật thần kỳ, nhưng cũng trách ông ta là chỉ tinh thông coi tướng người khác, nhưng lại không thể coi tướng cho mình, đáng tiếc thật !

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 22:

Con người ta ai cũng thích coi tướng số để biết vận mạng tương lai của mình, nhưng chuyện vận mạng tương lai không ở trong tay con người, mà là trong tay Thiên Chúa; cuộc đời con người có thể xuất hiện trên khuôn mặt, màu sắc, ngôn hành.v.v…nhưng quyết định ngày giờ để ứng nghiệm điềm tốt xấu lành dữ là ở nơi Thiên Chúa.

Định mệnh và cuộc sống tốt đẹp của con người đều do tâm mà ra chứ không phải do tướng mạo, cho nên tâm là gốc mà tướng mạo là ngọn, gốc tốt thì ngọn vững, gốc xấu thì ngọn lung lay.

Gốc của người Ki-tô hữu là một cái tâm đầy yêu thương, không yêu thương thì không có phục vụ, không yêu thương thì không có tương thân tương ái, không có hòa bình.

Tướng mạo của người Ki-tô hữu đều bộc phát ra bên ngoài việc làm bác ái của họ, cứ nhìn đó mà biết họ là người như thế nào…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info