2. Người làm theo ý muốn của Thiên Chúa chính là căn cứ vào tình yêu, việc càng khó thì tình yêu càng lớn.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info