25. BIỆN THUYẾT ĐÀN BÀ GHEN

Có người vì đàn bà tính tình rất chua ngoa nên biện giải rằng:

- “Đàng ông phóng túng về tình dục, thì phải có một bà vợ rất dữ dằn bắt buộc chồng, cũng gọi là “động tâm nhẫn tâm”. Cho nên ngạn ngữ nói rất hay rằng: “Khi về già mới biết công (công đức, công lão) của người phụ nữ ghen”.

Mọi người đều cho rằng câu nói ấy rất đúng, nhưng có một người không phục, cười bác bỏ ông ta:

- “Ông có biết con người làm thế nào mà yêu mến súc sinh không? Ban ngày cho nó ăn, ban đêm nhốt nó trong hàng rào để bảo vệ nó kẻo sài lang hổ báo đến ăn thịt nó, đó phải chăng là yêu mạng sống của chúng nó sao? Chẳng qua đó là vì nhu cầu mình sẽ giết chúng nó để hưởng thụ mà thôi, đàn bà ghen không phải là như thế hay sao?”

Mọi người đều cười ha ha.

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 25:

Yêu mới ghen, đó là một luật tương đối trong tình yêu chứ không phải là tuyệt đối, cho nên ghen mà tạt ác-xít là thành thù hận; ghen mà kiểm soát từng hành vi cử chỉ của người yêu là giam người yêu trong ngục tù; ghen mà không cho người yêu giao tiếp với người khác là mình trở thành người gác cổng, chẳng vui thú gì cả…

Có những người ghen, nhưng ghen yêu thì ít mà ghen ích kỷ thì nhiều, bởi vì trong cuộc sống hằng ngày họ chỉ thấy “của mình” chứ không thấy “của người yêu”.

Người Ki-tô hữu cũng là những con người nên họ cũng ghen, nhưng cái ghen của họ là sự tha thứ và yêu thương, là phục vụ và cảm thông…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info