3. Nếu không có thánh ý của Thiên Chúa, thì trên trời dưới đất tìm không ra một việc gì đáng yêu; nhược bằng có thánh ý của Thiên Chúa thì giữa trời và đất, tuy là rất hèn mọn, rất khổ, thì cũng trở thành bảo vật vô giá.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info