8. Phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa chính là ôm nhau trong vòng tay yêu thương, kết hợp trong yêu thương chính là Thiên Chúa và con người hợp nhất với nhau.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


-------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info