5. Tâm trí nên giữ gìn sự cảnh giác để phát hiện chỉ thị thánh ý của Thiên Chúa, ý chí nên chuẩn bị thực hiện chỉ thị của Thiên Chúa.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info