33. BỐ TẮM CON NGỦ

Kim Thánh Thán đi thăm bạn, nhưng người bạn ấy lấy lý do là bận tắm nên dùng lời nhã nhặn để từ chối.

Kim Thánh Thán lại đi thăm con của người bạn ấy, thì nó lại ngủ.

Kim Thánh Thán thở dài nói:

- “Bố thì còn trong ngục (1) , con trai thì làm tội nhân ” (2).

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 33:

Tắm, là việc cần thiết cho vệ sinh thân thể, nhưng không thể tắm từ sáng đến chiều mà không có giờ tiếp đãi bạn bè; tắm, là việc cần phải làm ít là một lần trong ngày, nhưng không phải vì chuyện “tắm một lần” ấy mà từ chối tình cảm của bạn phương xa đến thăm...

Nguyện ngắm là việc ưu tiên của người Ki-tô hữu, nhưng không thể nói với người bị nạn đợi mình đọc kinh xong rồi hãy cứu giúp; nguyện ngắm là việc quan trọng nhất, nhưng không phải vì thế mà để người ăn xin đói lã đứng đợi vì giờ đọc kinh của mình đã đến, bởi vì Đức Chúa Ki-tô đã dạy rất rõ ràng rằng, việc bác ái phải ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta, nếu không tin thì hãy mở Phuc Âm của thánh Lu-ca đọc chương 10, câu 29 đến câu 37, thì sẽ thấy việc bác ái là quan trọng đến mức nào của người Ki-tô hữu.

Đức Chúa Ki-tô không muốn chúng ta cầu nguyện khi tha nhân sắp chết đói, Ngài cũng không muốn chúng ta giữ luật khi mà chúng ta không vì bác ái mà vì luật lệ, để rồi sống như những rô-bô không biết động lòng trước những đau khổ của người khác.

Rô-bô sẽ biết cầu nguyện đọc kinh khi người ta cài đặt chương trình cầu nguyện cho nó, nhưng rô-bô không biết xúc động trước người nghèo, người khốn khổ và bất hạnh.

Người Ki-tô hữu không phải là rô-bô, nhưng là con người có quả tim bằng thịt máu chứ không phải bằng sắt thép, là người con của Thiên Chúa...

(1) Chữ tắm (浴) và chữ ngục (獄) đọc là “yu” đồng âm khác nghĩa.

(2) Chữ “ngủ 睡” phát âm là “sui” điệp âm với chữ “tội罪” phát âm là “zui”, Kim Thánh Thán chơi chữ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info