80. KHÔNG THỂ TRÚNG TUYỂN

Có một thí sinh lên kinh thành để thi, đi giữa đường thì rương áo quần bị rơi, khăn đầu cũng rơi luôn.

Tên tiểu đồng liên tiếp nói:

- “Khăn đầu rớt xuống đất rồi kìa !”

Thí sinh ấy nhướng cao mày nói:

- “Hai chữ “rớt (rơi) đất” thật không tốt, nên nói là “cập đệ” (trúng tuyển) ! (1)

Tiểu đồng vừa gật đầu vừa lượm khăn và rương áo quần lên, nói:

- “Từ này về sau không thể “cập đệ” được rồi !”

(Thời Hưng tiếu thoại)

Suy tư 81:

Nói thật thì mất lòng, nói quanh co thì sợ hiểu lầm và có khi phản tác dụng, cho nên con người ta thường hay lấy cớ là “tính tui nó như vậy” ai nghĩ sao thì nghĩ, để bắt bẻ nhau.

Có những người Ki-tô hữu thích nói thẳng nói thật nên họ có ít bạn bè vì bạn bè không thích nói thẳng nói thật, những người Ki-tô hữu này không lấy đó làm buồn nhưng coi đó là một niềm vui, vì tuy ít bạn nhưng bạn bè hiểu tính nết của nhau, đó là một trong những điều hạnh phúc khi kết bạn.

Con người ta thường thích bắt bẻ nhau từng lời nói, nhưng không mấy ai thành thật chấp nhận những ưu điểm của người khác để khuyến khích và giúp đỡ, bởi vì không ai tự nhận mình là người có nhiều khuyết điểm hơn người khác.

Thử nói lời khuyến khích và khen ngợi tha nhân mà xem, bạn sẽ thấy tâm hồn của mình thật bình an và vui vẻ, bởi vì đó chính là niềm vui của Thánh Thần vậy...

(1) 地 đọc là “ti” nghĩa là đất, 第 cũng đọc là “ti” nghĩa là đệ; 落地 (lạc đất) nghĩa là “rơi xuống đất”; 及第 (cập đệ) nghĩa là “trúng tuyển”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info