13. Không nói chuyện tào lao thì có thể làm cho cho lương tâm bị tổn thương của chúng ta trở về với sự thinh lặng.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info