12. Ngoài việc vì vinh quang của Thiên Chúa, vì lợi ích của mọi người và vì có liên quan đến bản thân mình, thì tôi sẽ không nói chuyện.

(Thánh Hilarius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info