18. Tĩnh tâm là phương pháp tốt nhất để tâm hồn thuần khiết, và cũng chỉ có nó là phương pháp duy nhất mà thôi.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info