16. Trong gian khổ có thể im lặng không nói, nội tâm hướng thượng, không để ý lời người khác phê bình, đó chính là minh triết.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info