15. Người không nhiều chuyện thì trong lòng tự nhiên trầm mặc, tự nhiên dễ dàng có ý niệm tốt lành.

(Vô danh)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info