79. DẶN DÒ CỦA TIÊN NỮ

Đổng Vĩnh vì người mà nói lời chân thật, thảo hiếu với cha mẹ, khiến cho thượng đế cảm động, bèn sai một tiên nữ giáng trần làm vợ anh ta, các tiên nữ đều đến đưa tiễn.

Lúc tạm biệt, các tiên nữ phấn khởi chúc phúc cho cuộc giáng trần của tiên nữ ấy, và nói:

- “Đi nhân gian lần này, tiên vàn xin chị đi nghe ngóng chút xíu, coi có chàng trai nào biết nói thật và có hiếu, thì nhất định là phải viết thư gởi về cho tụi em nhé !”

(Thời Hưng tiếu thoại)

Suy tư 80:

Tiên nữ là chuyện thần tiên nên được...lấy chồng, nhưng các thiên thần và các thánh nữ thì là có thật nên các ngài không lấy chồng, vì các vị ấy có một vị phu quân tuyệt vời, đó chính là Đức Chúa Giê-su.

Thời nay không có chuyện tiên nữ giáng trần để lấy chồng, nhưng có chuyện các tiểu thơ con nhà giàu, học giỏi, nết na đức hạnh đi tu làm tôi tớ phục vụ Thiên Chúa trong mọi người, đó là các nữ tu ở Việt Nam và ở khắp nơi trên thế giới đang ngày đêm phục vụ, cầu nguyện, hy sinh cho lý tưởng tận hiến...

Thời nay không có chuyện nữ tu đòi lấy chồng, nhưng vẫn có chuyện nữ tu tình nguyện đi đến nơi đất khách quê người để phục vụ và truyền giáo, họ ra đi đem tuổi đời thanh xuân dâng hiến cho Đấng mà mình yêu mến trong những con người bất hạnh, nghèo khó và bị đời hất hủi...

Các tiên nữ -dù đã làm tiên- nhưng vẫn ngấm nghé đòi kiếm chồng ở trần gian, bởi vì đó là “tiên dõm” và là tiên trong truyện thần thoại hoang đường, nhưng các nữ tu dù ở trần gian nhưng không mê trần gian mà chỉ muốn phục vụ mà thôi, bởi vì các nữ tu là những nàng tiên đích thực của mọi người...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info