77. LẤY QUẠT LÀM CƠM

Có người nọ tìm không thấy cái quạt, thật không dễ gì tìm thấy nó, liền chửi toáng lên:

- “Thằng nào đem cái quạt của tao đi làm cơm rồi?”

Có người hỏi:

- “Cái quạt nó như thế nào mà có thể làm cơm?”

Người ấy trả lời:

- “Ông chưa nhìn thấy nó à, trên cái quạt của tôi dán rất nhiều hạt cơm đấy !”

(Thời Hưng tiếu thoại)

Suy tư 78:

Cái quạt bằng giấy thì phải dùng hồ hoặc cơm để dán giấy, chứ không thể dùng quạt để làm cơm được, tìm quạt không thấy là vì mình bỏ quên ở đâu đó, chứ không ai ăn cắp cái quạt giấy để làm cơm bao giờ.

Đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu cũng giống như cái quạt giấy, lấy giấy đẹp và cơm (hồ) dán lên thì vừa đẹp vừa để quạt mát mình và quạt mát cho người khác, cái quạt bị mất đi thì không còn để quạt mát nữa, con người ta khi tâm hồn mất đi cái trong sáng thánh thiện của ân sủng thì không còn là quạt mát cho tha nhân được, cũng như không làm gì có ích cho mình, do đó, không thể đổ lỗi cho người này người nọ lấy mất cái quạt (ân sủng) của mình, nhưng hãy tự kiểm điểm lại coi phương hướng cuộc sống mà mình đi có đúng với ý của Thiên Chúa hay không, rồi điều chỉnh lại cho phù hợp...

Đừng trách người này đối với tôi không tốt, người kia thường chỉ trích tôi, nhưng hãy kiểm điểm lại mình coi đã làm gì khiến cho người khác không tốt với tôi, đó là ơn khôn ngoan mà Thánh Thần thường ban tặng cho những người luôn có lòng khiêm tốn vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info