21. Một câu nói có thể làm cho người ta nộ khí xung thiên, một câu nói có thể làm tổn thương thấu tim của người hảo tâm và tăng thêm sự phiền phức cho mọi người.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info