Nam Vang (Căm-Bốt) - Đấng Đại Diện Tông Tòa tại Nam Vang - Đức Giám mục Olivier Schmitthaeusler, với tư cách đứng đầu Giáo Hội Công Giáo tại Căm-Bốt, kêu gọi tất cả cộng đồng quốc gia và các tổ chức quốc tế khẩn trương hợp tác để giúp chấm dứt cuộc giao tranh giữa Thái Lan và Căm-Bốt tại khu đất Đền Preah, tuyên bố được ban hành vào ngày 14 Tháng Hai 2011.

Số 8/2011-BP
Tuyên bố chính thức của Giáo Hội Công Giáo Căm-Bốt.

Giáo hội Công giáo tại Căm-Bốt lấy làm tiếc một cách sâu sắc về các vụ xung đột vũ trang đã xảy ra trong vài ngày qua tại khu đất của đền Preah Vihear. Giáo Hội hòa mình vào trong sự đau đớn này, là một nỗi đau của nhân dân Căm-Bốt và của cả nhân loại.

Giáo hội Công giáo kêu gọi cả hai bên tìm kiếm sự thật trong hoà bình. "Giáo hội kêu gọi tất cả nam giới và phụ nữ thiết lập mối quan hệ tốt đẹp và chân thành, Giáo hội khuyến khích họ thực thi những phương cách của sự tha thứ và hòa giải, để được sáng suốt trong tất cả các cuộc đối thoại và để trung tín với lời đã được ban cho". (Đức Bênêđictô XVI, Thông điệp hòa bình, 2006)

Giáo hội Công giáo tại Căm-Bốt kêu gọi tất cả các tổ chức cộng đồng, quốc gia và quốc tế khẩn trương hợp tác trên mọi cấp độ để giúp chấm dứt giao tranh tại khu đất của ngôi đền Preah Vihear. Cuộc xung đột này gây ra thương tổn không cần thiết cho sự sống con người vốn là vô giá, gây tổn thất nghiêm trọng và phá hủy các địa điểm thiêng liêng, và gây thiệt hại không thể khắc phục của một khu đất di sản thế giới thuộc về tất cả nhân loại.

Chúng tôi cầu nguyện với Thiên Chúa toàn năng rằng Chúa sẽ ban ơn xuống cho hai quốc gia có được hòa bình và soi dẫn các nhà lãnh đạo của cả hai quốc gia giải quyết cuộc xung đột này bằng biện pháp hòa bình và tránh tiếp tục đổ máu.

Nam Vang, ngày 14 Tháng Hai 2011

Đại diện của Giáo Hội Công Giáo
+ Olivier SCHMITTHAEUSLER
Giám mục, Đại diện Tông Tòa tại Nam Vang