Cháy Rừng tiểu bang Victoria, Úc Châu


Bản Đồ cháy rừng tại tiểu bang Victoria Úc Châu

http://mapvisage.appspot.com/fires/FireMap.htmln

Chữa cháy
Nhiều đám cháy rừng lớn, đã và đang còn tiếp tục cháy chung quanh tiểu bang Victoria Úc Châu, làm thiệt hại nặng nề tài nguyên quốc gia, thiêu rụi trên 330,000ha rừng, nông trại hoa màu, hàng 1,000 gia cư và gần 200 người thiệt mạng, trên 5,000 người lâm cảnh màn trời chiếu đất, phải tập trung ngủ lều, trại trongcác công viên, do chính phủ tạm dựng.

Tiểu bang Victoria là tiểu bang có đông người Việt định cư đứng hàng thứ II trong nước Úc, chỉ sau thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales.

Đa số người Việt sinh sống và hành nghề thương mại trong thành phố Melbourne, thủ phủ của tiểu bang Victoria.

Đám cháy rừng gần thành phố Melbourne nhất là vùng Warramate, Maroodah Mount Riddell và Kinglake National Park, cách thành phố Melburne về hướng đông bắc, trên dưới khoảng 200km.

Cháy rừng đã xảy ra khoảng 45 địa điểm (rural), cách nhau trong toàn tiểu bang Victoria. Cháy rừng Úc Châu lần này, đã làm một cái Shock lớn cho nước Úc và ngay cả trên thế giới nữa.

Chính phủ và các cơ quan từ thiện trong toàn nước Úc đang phát động mạnh mẽ phong trào cứu trợ những nạn nhân bị xấu số. Tổng thống Obama của Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng, sẵn sàng tiếp ứng và cứu trợ các nạn nhân.

Tiểu bang Victoria