Theo thông báo của Văn phòng ban chỉ đạo trung ương phòng cháy chữa cháy rừng, toàn tỉnh Kon Tum đã có 46 ngày liên tục không mưa. Nhiệt độ trung bình ngày 27,3 độ C, độ ẩm không khí 57,9%. Nguy cơ cháy rừng đang ở cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm.
Nếu xảy ra hoả hoạn, tốc độ lan tràn lửa rất nhanh, đặc biệt là các khu rừng khộp, keo, bạch đàn, trảng cỏ bụi. Ngoài ra, các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, nguy cơ cháy rừng cũng đang ở cấp IV, cấp rất nguy hiểm.

Văn phòng ban chỉ đạo trung ương phòng cháy chữa cháy rừng đề nghị: chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trực tiếp chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy, các chủ rừng tăng cường kiểm soát trên những vùng trọng điểm cháy, đảm bảo 24/24 giờ trong ngày. Người và phương tiện vào rừng phải được kiểm tra nghiêm ngặt.