Danh sách ân nhân giúp cho các nạn nhân cơn cháy rừng tại Victoria - Úc Châu

- Nguyễn Thị Huyền Anh – Vic $200.00

- Nguyễn Hồng Thế – Vic $1000.00

- Uyên Trung – Vic $100.00

- Quỳnh Đào – Vic $150.00

- Bà má Quang Bích – Vic $100.00

- Trạng Tịnh – Vic $200.00

- Vân Nguyệt – Vic $50.00

- Mai Thị Thêu – Vic $200.00

- Mai Thị Thu – Vic $50.00

- Trần Mỹ Hạnh – NSW $100.00

- Nguyễn Khắc Hiếu – Vic $200.00

- Victor Lý – Vic $50.00

- AC Long Suy – Vic $200.00

- Huy Hoàng – Vic $50.00

- Nguyễn Đức Thạnh – Vic $200.00

- Nguyễn Kim Nhung – Vic $100.00

- Nguyễn Thị Minh Ánh – NSW $1000.00

- Hồ Quốc Sắc & Kim Thủy – Vic $600.00

- Hoàng Hoa – Vic $200.00

- ÔB Hinh và gia đình – Vic $300.00

- Đào Thanh Tuyền – Vic $500.00

- An Danh - UL - Vic $100.00

- Nhà hàng Thuận An – Sunshine $4000.00

- Giáo xứ St Margaret Mary’s Brunswick $1300.00

- Tuân Huyền – Vic $200.00

- Bích Anh – Vic $100.00

- Dòng Ba Đaminh huynh đoàn Thánh Đaminh Khảm – Vic $660.00

- Lưu Ngọc Sơn $50.00

- Hải Hạnh – Vic $300.00

- Sally Ann Nguyễn – Vic $100.00

- Toàn Nguyễn – Vic $100.00

- Trúc Hoa – Vic $100.00

- Đặng Thanh Liêm – Vic $50.00

- Minh Ngọc – Vic $100.00

- Quỳnh Kiều – Vic $100.00

- Gđ Trần Sữa – Vic $100.00

- Bích Liên – Vic $100.00

- Bà Mười – Vic $50.00

- Khâm Nguyệt – Vic $50.00

- Nguyễn Kim – Vic $400.00

- An danh (bà cố) – Vic $350.00

- Đào Toản – Vic $300.00

- Lê Xuân Bích – Vic $200.00

- Lê Công Trường – Vic $200.00

- Lê Quang Phẩm – Vic $200.00

- Hoàng Đức Trinh – Vic $100.00

- Phạm Văn Tá – Vic $200.00

- LittleNhi – NSW $100.00

- Đinh Xuân Cường – Vic $150.00

- Thanh Nguyễn – Vic $200.00

- Văn Nguyễn – Vic $50.00

- Nguyễn Công Tâm – Vic $50.00

- Sr Tuyên – Vic $100.00

- Nguyễn Hưng – Vic $200.00

- Vũ Thị Nguyệt – Vic $200.00

- Đinh Trinh – Vic $100.00

- CĐ Cung Chiều Cecilia – Vic $462.00

- Nguyễn Long – Vic $100.00

- Bác Châu – Vic $50.00

- Lê Thị Lệ Phương – Vic $200.00

- An Danh – Vic $300.00

- O Nội, Nam Uyên Mi – Vic $200.00

- Ai Tâm – Vic $150.00

- Phạm Thị Hiên – Vic $180.00

- OB Phạm Như Lân – Vic $100.00

- OB Khổng Hữu Lừng – Vic $100.00

- Nguyễn Chính Ích – Vic $50.00

- Hùng Thanh – Vic $50.00

- AC Sáu Án – Vic $100.00

Tổng kết $18,392.00 giúp gia đình Hưởng Thủy tại Kingslake $5,000.00; số còn lại là $13,392.00 được trao về cho Qũy cứu trợ của Tổng giáo phận Melbourne.

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB (Chủ nhiệm)