Các Giám mục Úc Châu kêu gọi chính trị phải hướng tới hòa bình

Trước cuộc bầu cử Liên bang Úc, sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 18 tháng 5, các Giám mục Công Giáo Úc đã đưa ra một tuyên cáo kêu gọi tôn trọng và tranh luận công khai về hòa bình trong chiến dịch bầu cử.
Chính trị là một trong những khí cụ dẫn tới Hòa Bình, đó là lời tuyên cáo được công bố vào Thứ Tư Tuần Thánh vừa qua. Cái tiêu đề gợi lại chủ đề của Thông điệp Ngày Hòa bình Thế giới của Đức Thánh Cha Phanxicô: Chính trị tốt khi nó phục vụ cho hòa bình. Các Giám mục nói rằng mục đích của tuyên cáo là chia sẻ các nguyên tắc quan trọng của giáo huấn xã hội Công Giáo hầu làm nổi bật các vấn đề chính sách quan trọng cần được xem xét trước khi bỏ phiếu.
Tôn trọng & cởi mở
Mọi người có trách nhiệm nói lên quan điểm của mình một cách rõ ràng đồng thuận hay không đồng ý, hãy đọc bản tuyên cáo cho hay rằng tất cả các quan điểm cần được tôn trọng. Tất cả chúng ta đều có trọng trách thúc đẩy hòa bình, và làm việc hướng về hòa bình. Điều này có nghĩa là đối thoại trong yêu thương, tương kính, không khinh miệt nhưng với một sự hiểu biết quan tâm.
Các Giám mục mời mọi người hãy cởi mở, quan tâm và tham gia vào giáo dục, để chống lại những gì các ngài gọi là những nhóm đóng khung lấy tôn giáo làm khí giới đang lây lan trong nước Úc và nhiều quốc gia khác hiện nay. Tuyên cáo cũng mời gọi hãy cầu nguyện cho thời gian tranh cử và bàu cử vào ngày 18 tháng 5, vì tầm quan trọng của việc cầu nguyện giúp ta và soi sáng ta biện phân được đúng đắn cho việc bầu cử.
Chân lý & lợi ích chung
Các Giám mục Úc cảnh báo về những nguy hại khi các quá trình dân chủ bị tước bỏ trước cái quyền hạn siêu việt này của mọi người dân: họ có nguy cơ trở thành những con người vô hồn, vì chủ yếu quyết định các vấn đề dựa trên quyền lực, thay vì nhìn tới sự thật và lợi ích chung...
Các Giám mục cho hay dù có những người tranh đấu cho quyền lợi chung, điều đó rất quan trọng nhưng chúng ta cón phải nhìn xa hơn nhu cầu của chính mình và mong ước duyệt lại những lợi ích của cộng đồng rộng lớn hơn.
Vấn đề chính sách
Trong các vấn đề chính sách, tuyên bố của các Giám mục là: công bằng kinh tế, hỗ trợ cho người yếu thế và bị thiệt thòi, bao gồm cả người chưa sinh và người già cả neo đơn, đối xử rộng lượng nhân ái với người tị nạn, hành động trước những biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan tới sức khỏe, giáo dục và việc làm giữa người dân Úc bản xứ và những người công dân khác.