Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2019 tại Giáo xứ St. Margaret Mary Brunswick.
Video và Hình ảnh ( Khắc Thái)