Xin giới thiệu một số sinh hoạt của Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Keysborough Melbourne Úc Châu. Quí vị có thể bấm vào các links sau đây để coi.

- Hình ảnh Lễ Vọng Phục Sinh tại Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OxMy2jaAOXiSPKIrrdCtDgJv4Fb_slS1?fbclid=IwAR2tx0CXmZnf-HtfP7uRDIIH7ecK8lYDo38gmPVkqklQxHyVQ9wR2oyW1No

- Video Thánh Lễ Vọng Phục Sinh tại Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang, Phần 1: Nghi thức làm phép nến Phục Sinh và Bài Giảng
https://www.youtube.com/watch?v=NwSIENBN4xs

- Video Thánh Lễ Vọng Phục Sinh tại Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang, Phần 2: Anh Chị Em Tân Tòng Lãnh Nhận Các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo
https://www.youtube.com/watch?v=WJyw7ojEGGA

- Hình ảnh Đại Lễ Phục Sinh tại Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang:
https://www.flickr.com/gp/152557982@N05/s2a20Z

- Video Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh tại Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang, Nghi thức tuyên hứa của Tân Ban Thường Vụ Cộng đoàn, nhóm Thừa Tác Viên Thánh Thể và Đọc Sách Thánh
https://www.youtube.com/watch?v=nxEQPDr3pKY