19. Vác Thánh Giá lâu ngày so với việc dùng sự phấn đấu cực lớn để đánh kẻ thù, thì càng khó khăn và cũng càng có công đức.

(Thánh Thomas Aquinas)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info