18. Con người ta nhờ Thánh Giá mà trong yếu đuối được dũng mạnh, trong nhục nhã được quang vinh, trong sự chết được sự sống. (Thánh Lê-ô I giáo hoàng)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info