58. THIẾU TÀI VÔ ĐỨC

Thượng thư hữu bộc xạ Hà Kính Dung không biết viết kiểu chữ thảo, khi ký tên thì đem chữ “cẩu” trong chữ “kính” viết thật lớn, nhưng chữ “phụ” thì viết rất nhỏ; lúc viết chữ “dung” thì đem chữ “phụ” viết rất lớn và viết chữ “khẩu” rất nhỏ, họ Lục cười nhạo nói: “ ‘Cẩu’ viết rất lớn, ‘phụ’ cũng không nhỏ”. Hà Kính Dung nghe được thì cười mếu máo...

​​(Cổ kim tiếu sử)Suy tư 58:

​Có những người thiếu tài nhưng lại có đức, đó là người hiền lành; có những người vô đức nhưng lại có tài, người ta thường gọi họ là kẻ gian ác hay gian ngoan, bởi vì thà có đức mà thiếu tài hơn là có tài mà vô đức...

Tài và đức là hai báu vật mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người, mà ai là người biết nâng niu gìn giữ và phát triển nó, thì là người đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân.

Tài năng không phải tự nhiên mà có, nhưng nhờ vào học hành và trau dồi tập luyện liên lĩ trong cuộc sống hằng ngày với tinh thần cầu tiến, nó như lưỡi dao càng mài càng sắt bén; đạo đức cũng không phải tự nhiên mà có, nhưng cần phải va chạm trong thực tế, phải cọ xát với nhiều tình cảnh éo le khổ não, và từ đó mới chắt lọc ra được những ưu khuyết điểm của mình cũng như của tha nhân để thông cảm và tha thứ, đó là đạo đức của những người biết nhìn thấy Đức Chúa Giê-su nơi mỗi con người. Nhưng dù là tài năng hay đạo đức thì cũng luôn cần pbải có ơn của Thiên Chúa giúp đỡ, cậy vào Ngài thì cái tài năng mới giúp ích cho mọi người, đạo đức mới trở nên lực hấp dẫn người khác đến với Thiên Chúa.

Chỉ có người Ki-tô hữu mới biết được như thế và làm như thế mà thôi, vì thầy dạy họ chính là Chúa Thánh Thần vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info