10. Khi con làm việc thiện thì không được kiêu ngạo, bởi vì sự phán đoán của Thiên Chúa thì không giống sự phán đoán của con người, rất nhiều lần con người thích thú thì Thiên Chúa lại chán ghét. (sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info