5. Con người ta nếu đem việc thiện quy về cho bản thân mình, thì nhất định cản trở ân sủng của Thiên Chúa đổ xuống trên họ.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info