4. Nếu làm việc thiện để mong được người khác tán thưởng, lấy danh tiếng để làm phương hướng cuối cùng của mình, thì không những không có công đức, lao nhọc vô ích, mà lại còn đem việc thiện của con biến thành tội lỗi; không những không tăng thêm vinh quang của thiên đàng, mà còn tăng thêm hình phạt của địa ngục.

(Thánh Basil)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info