49. ĐỀ HÌNH NGANG TÀNG

Mỗ Lộ đề điểm hình ngục đi đến quận nọ để thị sát kiểm kê quân đội, thấy hộ nhung (1) thâm niên công vụ đã cao, bèn chất vấn quận thú và quan tá:

- “Hộ nhung tuổi cao như thế phải cho về hưu, tại sao lưu lại làm quân số bổ sung?”

Quận thú và quan tá không lời đối đáp.

Hộ nhung tức giận thô lỗ ứng tiếng nói:

- “Tôi vốn rất ghét làm chức võ quan này, chỉ là miễn cưỡng bị hạng con nít ấy bắt làm mới sung công chức vụ này, hôm nay quả nhiên bị nhục mạ.”

Đề điểm hình ngục vừa nghe thì biết là có chuyện gì đây bèn lập tức hỏi:

- “Hạng con nít ấy là ai?”

Đáp:

- “Không phải là cháu ngoại của Chương Đắc Tượng sao?” (họ Chương đang làm thừa tướng).

Đề hình nghe xong, trong lòng run cầm cập, vội vàng tiếp lời:

- “Mặc dù ông tuổi đã cao, nhưng tinh thần thời thanh niên không giảm, không biết là dùng loại thuốc bổ gì?”

Hộ nhung nói:

- “Xưa nay vốn không dùng thuốc bổ”.

Đề hình lại nịnh hót:

- “Thật là một vị lão tráng kiện.”

Liền ban cho rượu và bỏ đi.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 49:

Người to gan như đề hình Mỗ Lộ chưa chắc là người can đảm, người lớn tuổi như hộ nhung thì chưa chắc là người nhát đảm, bởi vì đề hình đã lo sợ khi nghe nhắc đến cháu ngoại của thừa tướng, còn hộ nhung cả gan dám chửi cháu ngoại của thừa tướng mà không sợ chết.

Ma quỷ tuy là xảo quyệt ghê gớm mà lại còn “to gan” nữa, nhưng chúng nó vẫn cứ run sợ khi nghe đến tên Đức Chúa Giê-su, tên Đức Mẹ Ma-ri-a và tên thánh cả Giu-se, bởi vì những tên gọi này là rất gần gũi thân thương và đầy quyền uy của người Ki-tô hữu, nhưng lại kỵ rơ với ma quỷ cũng như những cám dỗ của nó.

Người Ki-tô hữu dù tuổi nhỏ hay tuổi đã cao thì cũng vẫn là người Ki-tô hữu, nghĩa là họ vẫn luôn luôn có Thiên Chúa ở cùng và ban sức mạnh thiêng liêng cho họ, để họ trở nên người can đảm dũng mạnh trước những thử thách, trước những càm dỗ của ma quỷ, cho nên họ -người Ki-tô hữu- sẽ luôn là những con người trở thành mục tiêu tấn công của ma quỷ và thế gian, vì thế hhọ đã sống như thánh Phaolô đã nói: “Khi tôi yếu là lúc tôi mạnh”, nghĩa là khi họ bị cám dỗ là những lúc họ tràn đầy ơn Thiên Chúa nhất.

Mạnh thân xác không có nghĩa là người can đảm, nhưng tâm hồn tràn đầy ơn Thiên Chúa mới thật sự là người can đảm.

(1) Võ quan của một châu (quận).

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info