3. Đức hạnh của việc thiện vốn là báu vật vô giá có thể mua được hạnh phúc thật thiên đàng. Nếu dùng nó để mua danh dự hư không giả trá, thì nếu không phải người ngu thì cũng là người điên.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info