55. MẶC NHẦM ÁO HỒNG BÀO

Quan văn Trần Sư Triệu thì không thích chuyện trang điểm, đầu bù tóc rối cũng lấy làm tự đắc kỳ thú.

Năm nọ, khi làm quan đến tứ phẩm thì vợ may cho ông ta cái áo trường bào màu đỏ, và dùng kim tuyến thêu một con sư tử rất uy vũ (1) , Trần Sư Triệu cũng không nhìn cho kỷ, bèn cầm lên và mặc vào, lại còn nhờ người vẽ lại một bức chân dung.

Về sau, Lý Đông Dương nhìn thấy trên áo quan văn thêu con mãnh thú là không đúng, bèn cười giễu người vẽ bức họa nói:

- “Nhìn đầu tóc không giống, nhìn áo càng không giống. Đây là Sư Triệu sao? Có thể tin và có thể không tin, tóc bù xù, áo càng bù xù, đại khái tàm tạm vậy mà !”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 55:

Người ta thường nói “cái ăn cái mặc” là để chỉ “cái ăn” thì quan trọng thứ nhất và “cái mặc” thì quan trọng thứ nhì trong cuộc sống, người ta cũng nói “ăn sung mặc sướng” cũng là ý đó.

Người thế gian (người không đi tu) thì thích ăn sung mặc sướng, đó là chuyện bình thường; người tu trì thì tiết chế trong cách ăn mặc, đó là chuyện bình thường, cho nên cái không bình thường đáng lo ngại là khi người tu trì thích ăn sung mặc sướng như những người thế gian khác...

Có một vài linh mục và tu sĩ nam nữ thích ăn sung mặc sướng...hơn người thế gian, bởi vì có vị khi ăn cơm thì hết chê món này dở món kia ăn không ngon, và có khi trách luôn nhà bếp nấu ăn quá dở; có vị khi chuẩn bị đi đâu thì “trang điểm” lâu cả tiếng đồng hồ làm người khác phải đợi đến bực mình, tất cả những điều ấy là không bình thường trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời, vì các vị ấy sống hưởng thụ và coi việc ăn việc mặc là số một của đời tu trì.

Ăn dở một chút cũng không sao nhưng sẽ tăng thêm vẽ đẹp cho tâm hồn tu sĩ, mặc không đẹp một chút cũng không sao nhưng nó làm tăng giá trị của người tu trì. Ai quá coi trọng đến vấn đề ăn uống thì không có đức ái trong tâm hồn, và ai quá chú trọng đến cách trang sức bên ngoài thì sẽ không có cái đẹp bên trong của tâm hồn, và nếu chúng ta –linh mục và tu sĩ- quá coi trọng vấn đề ăn mặc thì người ta sẽ cười nhạo và hỏi: “Đây là linh mục, đây là tu sĩ sao?”

(1) Thời xưa trên cổ áo quan văn thì thêu phi cầm, trên cổ áo quan võ thì thêu mảnh thú.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info