6. Con người ta nếu cứ hồi tưởng về những việc thiện của mình đã làm, thì đức hạnh của họ nhất định không tiến triển được.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


----------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info