8. Con người ta nếu tu thân làm việc lành phúc đức mà pha trộn mấy phần tình cảm riêng tư yêu mến bản thân, thì giá trị rất nhỏ trong cái nhìn thánh của Thiên Chúa.

(Thánh Christina)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info