9. Nhìn tất cả những việc phải làm như là việc làm sau cùng của đời người.

(Thánh John Berchmans)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-------------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info