11. Chúng ta nên đem tất cả sức lực dâng hiến cho Thiên Chúa, và không tính toán dâng hiến bao nhiêu, như thế chúng ta dùng việc thiện để chứng minh tình yêu của chúng ta. (Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

-----------------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info