Trong khi 84% người dân ở châu Mỹ Latin nói rằng họ đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo, chỉ có 69% nhận mình là người Công Giáo. Nói cách khác 15% dân số ở châu Mỹ Latin đã bỏ đạo.

Một nghiên cứu của cơ quan Pew cho thấy ở mọi quốc gia thuộc châu Mỹ Latinh đều có một số lượng lớn người dân rời khỏi Giáo Hội Công Giáo. Tại Nicaragua, một phần tư dân số nước này là những người đã từng là người Công Giáo nhưng nay bỏ đạo; ở Brazil, con số này là một phần năm.

Các giáo phái Tin Lành trong khu vực đã phát triển đáng kể trong những thập kỷ gần đây, một phần nhờ vào sự gia nhập của những người Công Giáo. Ngày nay 19% dân số Mỹ Latinh là Tin Lành, mặc dù chỉ có 9% người dân được sinh ra trong các gia đình người Tin Lành. Cũng đã có một sự gia tăng mạnh số lượng người nói rằng họ không có niềm tin tôn giáo.

Khi được hỏi lý do họ đã thay đổi tôn giáo của họ, hầu hết những người từng là Công Giáo trước đây nói rằng Giáo Hội Tin Lành đã cho họ một cảm giác mạnh mẽ về một mối quan hệ cá vị với Chúa Giêsu Kitô. Về các vấn đề như phá thai và đồng tính luyến ái, những người cựu Công Giáo hiện nay thờ phượng trong giáo đoàn Tin Lành cho rằng họ ủng hộ và tuân giữ các giáo huấn luân lý Kitô giáo truyền thống mạnh hơn so với những người vẫn tự xưng là người Công Giáo.

Về phương diện lịch sử, châu Mỹ La tinh đã từng là một khu vực trong đó người Công Giáo chiếm đa số. Trong hầu hết các nước, cho đến thế hệ gần đây, người Công Giáo vẫn có thể chiếm đến 90% dân số. 40% dân số Công Giáo trên thế giới sinh sống trong khu vực này.