VATICAN CITY, 23/11/07 - Kém phát triển đang là tại họa cho Mỹ Châu Latin và sẽ gây nên sự căng thẳng có nguy cơ cho hòa bình.

ĐHY Oscar Rodriguez Maradiaga
Đó là lời phát biểu của ĐHY Oscar Rodríguez Maradiaga, Chủ Tịch cơ quan Caritas Quốc Tế trong phiên họp vào ngày thứ hai của cuộc hội thảo do Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình tổ chức bàn về về Tông Thư Populorum Progressio của ĐGH Phaolô VI.

Vị Tổng Giám Mục của Giáo Phận Tegucigalpa, Honduras, nói: “Mục tiêu của sự phát triển không phải là chỉ nâng cao mức sống của dân chúng bằng mức sống trong các nước giầu có, mà phải dựa trên căn bản đời sống có được nhân phẩm hơn hay không trong các công việc có tính liên đới, đời sống và óc sáng tạo của mỗi con người có thể tăng lên một cách hữu hiệu, kể cả cái khả năng của cá nhân đáp trả về ơn kêu gọi của riêng mình và do vậy đáp ứng lại lời mời gọi của Thiên Chúa”

ĐHY nói thêm: “Sự phát triển toàn diện con người chú ý tới khả năng sản xuất và hiệu năng công việc, tuy nhiên làm ăn thương mại không được coi con người là “xã hội tư bản” mà là xã “hội của con người”.

ĐHY giải thích thêm rằng học thuyết xã hội của Giáo Hội chú trọng đến khái niệm trách nhiệm xã hội trong việc làm ăn thương mại và đặt ưu tiên vào con người và ích lợi chung

ĐHY giáo phận Tegucigalpa phát biểu thêm: “ Thiết yếu lá phải có trách nhiệm tập thể để tránh chiến tranh và cũng thiết yếu cần có trách nhiệm tập thể để đẩy mạnh sự phát triển.”

Nhắc lại chủ đề của thông điệp Populorum Progressio của ĐGH Phaolô VI, ĐHY nước Honduras phát biểu: “Nếu sự phát triển là cái tên mới của hòa bình thì sự kém phát triển tại Mỹ Châu Latin và tình trạng bất công có các đặc điểm khác nhau tại mỗi nước, sẽ gia tăng tình trạng căng thẳng đưa đến nguy cơ cho nền hòa bình.

Nói về công tác rao giảng tin mừng ĐHY kết luận: “Việc thi hành bác ái và tranh đấu cho công lý phải được coi là khuôn mẫu thường xuyên của Giáo Hội”