Aparecida, 23/05/07 –Các vị Giám Mục tham dự kỳ họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu Latin và vùng Caribean đã chấp thuận những điểm tổng quát về kết quả cuộc họp lần thứ 5 của Thượng Hội Đồng Giám Mục họp tại Aparecida, Ba Tây. Kết quả phiên họp sẽ được công bố vào ngày bế mạc đại hội.

Nội dung kết quả phiên họp đề cập đến 7 phần chính sau đây

1- Nhận định về hiện tình Giáo Hội vùng Mỹ Châu Latin.

2. Vui mừng vì được là người Kitô Giáo, tình huynh đệ, môi trường, nhân phẩm, đời sống và gia đình.

3. Vấn đề giáo dục.

4. Cơ chế Giáo Hội, lòng mộ đạo dân chúng, đại kết, đối thoại liên tôn.

5. Linh đạo, ơn gọi, các phong trào giáo dân.

6. Truyền giáo, vấn đề công lý, bác ái

7. Mục vụ.

Vào ngày 31 tháng 5, các vị Giám Mục dự phiên họp sẽ bỏ phiếu lần cuối cùng để chấp thuận bản đúc kết sau đó sẽ gửi qua Tòa Thánh để ĐGH Bênêđictô phê chuẩn.