Rome, 12/01/07 – Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí của Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu Latin, Linh Mục David Gutierrez, đã mở cuộc họp báo tại Roma trong ngày 12 tháng Giêng để thông báo về chương trình chi tiết cuộc họp lần thứ 5 của Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu Latin, dưới sự chủ tọa của ĐGH Bênêđictô XVI.

ĐGH và các Giám Mục sẽ đồng tế thánh lễ khai mạc và ĐTC sẽ đọc bài diễn văn khai mạc đại hội.

Cuộc họp sẽ kéo dài từ ngày 13 đến 31 tháng 5. Địa điểm tổ chức là đền Đức Mẹ ở Aparecida, Ba Tây.

Thành phần tham dự gồm có đại diện các Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu Latin, đại diện các tổ chức của hàng Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, các nhà lãnh đạo giáo dân và 6 đại biểu đại kết. Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu Latin cũng mời các đại diện các Hội Đồng Giám Mục của các quốc gia có liện hệ về phương diện địa dư và lịch sử với Mỹ Châu Latin như Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Canada, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Linh Mục phát ngôn viên David Gutierrez cũng loan báo là khi kết thúc phiên họp, Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu Latin sẽ xuất bản tài liệu đúc kết phiên họp

Đây là lần thứ hai phiên họp của Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu Latin có sự hiện diện của ĐGH. Lần thứ nhất ĐGH Gioan Phaolô II tham dự vào năm 1979, khi phiên họp của Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu Latin được tổ chức tại Mexico. Hội Đồng đã tổ chức phiên họp đầu tiên vào năm 1955, lần thứ hai vào năm 1968, lần thứ ba 1979, lần thứ tư năm 1992.van năm 2007 là lần thứ 5

Cha Gutierrez cho biết trước đây địa điểm họp định chọn là Quito ở Equador, nhưng về sau bỏ địa điểm này vì Quito ở một nơi có cao độ rất cao, 15,000 bộ trên mặt biển, có thể làm tồn hại đến sức khoẻ của các tham dự viên là những người hầu hết đã lớn tuổi, và chính ĐGH Bênêđictô XVI đã chọn địa điểm Đến Đức Mẹ ở Ba Tây.

Đền Đức Mẹ ở Aparecida cách thủ đô Sao Paolo 110 dặm. Đền được dựng lên sau vụ các ngư phủ ở đây chài lưới được tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội bị vỡ bể ở dưới lòng sông. Họ cầu nguyện với Đức Mẹ sau đó họ đánh được mẻ cả rất lớn. Để kỷ niệm sự kiện này, người dân địa phương đã dựng đền Đức Mẹ và nước Ba Tây đã nhận Đức Mẹ Aparecida làm bổn mạng quốc gia.

Hàng năm có đến 8 triệu người hành hương đến kính viếng đền Đức Mẹ ở Aparecida. Năm nay nhân dịp có cuộc họp của Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu Latin, người ta dự trù có từ 600,000 đến 1,000,000 người tham dự thánh lễ do ĐTC Bênêđictô chủ tế.