Tâm tư người Mỹ Châu Latin đối với Giáo Hội Công Giáo

Lima, 20/05/05 - Một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện trong năm 2004 tại 17 quốc gia vùng Mỹ Châu Latin cho biết nếu so với các chính trị gia, nhà báo, thương gia, cảnh sát và các quan chức tòa án, thì Giáo Hội Công Giáo vẫn là cơ chế được người dân tin tưởng nhất.

Bà Marta Lagos, Giám Đốc cơ quan thăm dò có tên là Latinobarometro có trụ sở đặt ở Chile cho biết mặc dù số người Công Giáo trong các nước Mỹ Châu Latin có giảm bớt từ 80% trong năm 1995 xuống còn 71% trong năm 2004, nhưng đối với người dân, Giáo Hội Công Giáo vẫn được coi là nhà lãnh đạo luân lý và là nguồn mạch của sự chính đáng. Đồng thời, Giáo Hội Công Giáo là điểm quy chiếu mạnh mẽ nhất cho mỗi người trong các xã hội Mỹ Châu Latin.

Kết luận này có thể chứng minh bằng con số thống kê cho thấy số người nói họ tin tưởng vào Giáo Hội Công Giáo tăng từ 67% năm 1995 lên 75% năm 2004.

Bà Giám Đốc cũng cho biết, so với các nước Âu Châu, số người Công Giáo tại Mỹ Châu Latin cũng giảm bớt, nhưng không đến nỗi trầm trọng như Âu Châu trong đó người Công Giáo biến thành thiểu số.

Theo kết quả thống kê này thì số người rao giảng tin mừng tăng từ 3% năm 1995 lên tới 13% năm 2004. Trong khi đó só người nhận mình không thuộc một tôn giáo nào cũng tăng từ 4% lên tới 8% trong cùng thời kỳ nói trên.

Theo bản thống kê, các nước vùng Mỹ Châu Latin có nhiều người Công Giáo nhất là Ecuador và Paraguay chiếm 84% dân số, theo sau là Venezuella 83%; Á Căn Đình và Columbia 81%; Mexico 78%; Uruguay 51%.